Process

ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าและบริการหลังการขาย

 • 25

  ทำความเข้าใจสินค้า

  พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจสินค้า หรือดูตัวอย่างสินค้า ทดลองใช้งานเบื้องต้น

 • 50

  เลือกรุ่นสินค้าที่เหมาะสม

  ให้ผู้ชำนาญการแนะนำการเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับรถประเภทต่างๆ หรือธุรกิจประเภทนั้นๆ

 • 75

  การติดตั้ง

  จัดรถหรือสถานที่ที่ต้องการให้ช่างติดตั้ง โดยใช้เวลาติดตั้งคันละไม่เกิน 1ชั่วโมง

 • 100

  บริการหลังการขาย

  เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ทันทีในกรณีที่มีปัญหาภายใน 7วัน หลังจากการติดตั้ง

  บริการซ่อมถึงที่ภายใน 24ชั่วโมง (ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)

  บริการซ่อมถึงที่ภายใน 48ชั่วโมง (ในกรณีเกิน 300 กม. จากกรุงเทพฯ)

  สามารถรีโมต ในการซ่อมแซมเบื้องต้นได้ ผ่านระบบออนไลน์