Explosion Proof Camera

  1. MODEL: Explosion Proof Camera

   คุณสมบัติ

   คำอธิบายสินค้า


   รับรองโดย China National Quality Supervision and Test Center for Explosion Protected electrical Products (CQST)


   Explosion Proof Camera เป็นความต้องการและมีความจำเป็นของกลุ่มลูกค้าบางประเภท เช่น รถบรรทุกน้ำมัน รถบรรทุกสารไวไฟ รถบรรทุกสารเคมี รถทหาร โรงงานอุตสาหกรรมที่เสี่ยงต่อไฟไหม้หรือประกายไฟ โรงกลั่นน้ำมัน โรงงานอุตหากรรมประเภทสีและทินเนอร์ ซึ่งมีการทดสอบและได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ โดยมี Certificated รับรองสินค้า


   การใช้งานการรับประกัน

   • 100%
    กันน้ำ
   • 100%
    รับประกันค่าแรงและค่าอะไหล่
   • 100%
    กันระเบิด


   • ป้องกันการระเบิด
   • ป้องกันน้ำและความชื้น
   • มี Infared ทำงานอัติโนมัติเมื่อแสงน้อย
   • บันทึกภาพคมชัด
   • สามารถแพนกล้อง ซ้าย ขวา สูง ต่ำ ได้
   • บอดี้มีความแข็งแรงทำจากวัสดุพิเศษ
   • มี Certificated รับรองสินค้าทุกตัว

   สั่งซื้อ